Veiligheidscoördinatie Ontwerp & Verwezenlijking


picture

 Ook voor de veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele werkplaatsen kan u Trimensies
 inschakelen.

Als Veiligheidscoördinator kan ik ook uw projecten begeleiden en dit zowel in de Ontwerpfase als in de verwezenlijking.

Uitvoeren van Veiligheidscoördinatie Ontwerp

Omvattende:

» Opstellen Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G)
» Houden van overlegmomenten tijdens ontwerpfase met architect en/of bouwheer met opmaak interventieverslag
» Openen Coördinatiedagboek (CD)
» Openen Post Interventie Dossier (PID)
» Overdracht van V&G, CD & PID aan archtect/bouwheer bij einde ontwerpfase + schriftelijke vastlegging


Uitvoeren van Veiligheidscoördinatie Verwezenlijking

Omvattende:

» Aanpassen & aanvullen Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G)
» Houden van werfinspecties in aanwezigheid van aannemers, architect en/of bouwheer en opmaak interventieverslag
» Bijhouden & aanvullen Coördinatiedagboek (CD)
» Aanvullen & finaliseren van het Post Interventie Dossier (PID)
» Overdracht van V&G, CD & PID aan bouwheer en/of architect bij (voorlopige) oplevering der werken + schriftelijke vastlegging

Uitvoering opdracht conform de wettelijke voorschriften (K.B. Van 25/01/2001 & K.B. Van 19/01/2005)